Fiskedestination Vindommen

Vindommen är en av östra Smålands största sjöar och är känd för sitt goda gösfiske och sina många vikar och långa strandlinje. Detta har fängslat folkfantasin i århundraden och givit upphov till sägnen om hur ett par karlar här i trakten någon gång i avlägsen tid slog vad om att göra var sitt stordåd. Den ene skulle gå till Stockholm fram och tillbaka, och den andre skulle gå Vindommen runt, och det gällde att komma tillbaka först. Han som skulle gå till Stockholm kom tillbaka efter några dagar, men han som skulle gå sjön runt såg man aldrig till mer.

Vindommen omfattar 1400 hektar, ligger 24 meter över havet och är som djupast drygt 20 meter. Sjön är relativt lite påverkad av bebyggelse och är mest omgiven av kuperad skogsmark med både barr- och lövskog, men även en hel del jordbruksbygd med åker och betesmarker förekommer kring stränderna. Vattnet har bra kalktillstånd, är relativt grumligt och näringsrikt och siktdjupet är 1-2 meter. Vindommen uppvisar en bra jämvikt mellan rov- och karpfiskar och är därför ett utmärkt gösvatten med bra tillgång till riktigt välväxta fiskar. Västra delen av sjön är grundare och består av en hel del mäktiga vassfikar där gammalgäddorna går och lurar. Hela sjön har ett bra bestånd av grov abborre.

Rekordgös
Christian Kindstrand lyfter glädjestrålande upp den häftiga gösen som han fick på en Manns Stretch. Läs mer på http://fiskejournalen.se/en-vardefull-present/

Övrig förekommande fiskarter är: mört, braxen, sarv, nors, gers, björkna, benlöja, ål, sutare, ruda, lake småspigg och den ovanliga nissöga. Vindommen kan alltså uppvisa hela 16 olika fiskarter, vilket är mer än andra jämförbara sjöar i området. Fiskekort, även trollingkort, i form av dag-, vecko- eller årskort, finns att köpa på nätet hos iFiske och på flera försäljningsställen runt sjön. Begränsningsregler vad avser dagsfångst och storlek gäller för gös och gädda.

Bygden kring Vindommen är gammal kulturbygd och ett av kärnområdena i det gamla folklandet Tjust, vad gäller lämningar från stenåldern fram till sen järnålder med flera fornborgar och stora bygravfält från vikingatid. I början av 1900-talet var sjön trafikerad av ångbåten Togo, uppkallad efter den japanske amiralen Togo Heihachiro som tillintetgjorde den ryska flottan. Togo användes mest som bogserbåt för timmersläp, men även för passagerartrafik vid speciella tillfällen. Numera kan man hyra utflyktsbåten Amanda som gör lustturer på Vindommen från sin hemmahamn Amandas Öga, och sjön är ett populärt utflyktsmål för såväl sommarens bad som vinterns långfärdsskridskor.

Båten Togo

Fiskekortsavgifter 2018

  • Dagkort: 105 kr
  • Veckokort: 280 kr
  • Årskort: 555 kr
  • Årskort trolling: 900 kr
  • Dagkort trolling: 280 kr
  • Veckokort trolling 445 kr.

Fiskekort går att köpa via ifiske.se

Fiskeregler 2018

Fiskekortet gäller för fiske med handredskap.

Handredskapsfiske i Vindommen upplåtes mot ovanstående avgifter till allmänheten. I begreppet handredskapsfiske inkluderas i detta fall även s.k. dragrodd och trolling (med motor) dock krävs särskilda fiskekort och antal spön maximeras till 2 spön per fiskekort och 6 spön per båt.

Årskort löper 12 månader från tecknandet. Samtliga fiskekort gäller för familj, dvs två personer som lever i äktenskap eller i äktenskapsliknande former inklusive barn under 16 år.

Förbud gäller för allt kortfiske inom ett avstånd av 100 meter till utmärkta fasta redskap. Fiskekort skall alltid medföras vid fiske. Representanter för fiskevårdsområdet har rätt att kontrollera att giltigt fiskekort finns.

Fångstbegränsningar och minimi-/maximimått för gös och gädda

  • Gös:                   minimimått 45 cm     maximimått 70 cm
  • Gädda:               minimimått 50 cm      maximimått 80 cm

Av gös begränsas fångsten som får tas upp till max 1 st. per fiskekort och dygn.
Av gädda begränsas fångsten som får tas upp till max 3 st. per fiskekort och dygn.

Fiskare som ertappas utan fiskekort, ska lösa ett årskort för 450 kr.